"Tienda de material y maquinaria apícola."

Twitter
Facebook
English
Français
Français
Español
Español

"Beenuk" el nucli dels profesionals

beenuk nucleo carton beenuk nucleo carton beenuk nucleo carton beenuk

Beenuk és un nucli de cartró de 5 quadres molt robust, la seva vida útil arriba al voltant de 5 anys, de gran aïllament tèrmic, bon comportament tant a l'hivern com a l'estiu, lleuger i molt econòmic.

Característiques:

- Robustesa: cartró molt dur de doble canal, les 4 parets són de doble capa i el fons de triple capa, permet apilar més de 7 nuclis d'alçada sense patir deformacions.

- Molt lleuger: permet portar 4 nuclis buits a la vegada o 2 nuclis plens.

- Impermeable: novetat, beenuk ve amb el cartró impregnat amb parafina per protegir l'aigua.

- Ventilacions: beenuk té 2 ventilacions en la par superior dels laterals i una altra suplementària en el fons, de manera que durant el transport o en estius calorosos, la colònia d'abelles roman ben ventilada i tranquil·la, si es vol, en èpoques fredes, es poden tapar amb els mateixos trossos de cartró retirats en el montage.

- Muntatge senzill i ràpid: el nucli Dadant, es pot muntar per a quadres de 47cm o de 48cm.

- Servit sense muntar i sense quadres: per estalviar costos en el transport beenuk ve desmuntat, si ho desitgen també poden demanar-muntat.

- Models disponibles: Dadant, Langstroth, Layens. És possible adaptar el nucli Langstroth per fer un Warre.

Utilitats:

- Vendre eixams: ideal per vendre eixams amb envàs inclòs gràcies al seu baix cost.

- Eixams de producció: la vida del Beenuk és d'uns pocs anys, per la qual cosa permet usar-lo directament des de la formació de l'eixam fins a la seva venda.
Les explotacions dedicades a la producció d'eixams, tenen una gran responsabilitat sanitària, utilitzar Beenuk evite la tranmisió de malalties entre explotacións.

- Pol·linització: per la seva lleugeresa permet una comoda pol·linització.

- Hivernada: és un tipus de cartró de gran aïllament tèrmic, això permet que en èpoques fredes, la colònia mantingui una bona temperatura sense consumir masa aliment, també es poden guardar els sobrants de les ventilacions per tancar-les fàcilment en èpoques fredes.

- Transportar quadres: per la seva robustesa podrem traslladar quadres amb mel per a la seva extracció al magatzem.

- Captura d'eixams: la seva lleugeresa proporciona molta agilitat a l'operari en el treball de capturar eixams de difícil accés. Molt apreciat per bombers.

Recomanacions:

- Fer servir especialment cola termofusible de color mel pel muntat, les barres de color blanc o transparent, amb el temps no resisteixen el pes ni la humitat.

- La pistola dosificadora necessita una potència mínima de 150w.

- No pinteu per immersió, l'excés d'oli i més si encara és recent molesta a les abelles.

- El muntatge de les solapes, segueix un ordre per muntar la longitud desitjada (47cm o 48cm).

- Posar potes de fusta, o sobre palets perquè no toqui directament a terra.

- Per allargar la vida també és recomanat fer una segona capa amb pintura impermeable o pintura per ruscs, principalment a la tapa, en aquesta també hi ha l'opció de folrar-la amb xapa.