"Tenda de material i maquinaria apícola."

Twitter
Facebook
English
Français
Français
Español
Español

Eixams seleccionats d´abella negra

abeja reina cuadro cria abejas realeras abeja realeras abeja enjambres transporte enjambres beenuk

Productors d'eixams seleccionats d'abella negra, oferim:

- Eixams de 5 quadres tipus Dadant, Langstroth, Layens o Warre.

- Garantim un mínim de 3 quadres de cria i els 5 quadres ocupats d'abelles, un del 5 quadres en construcció.

- Eixams sans, amb certificat sanitari, lliures de qualsevol tipus de malaltia.

- Produïts amb cera estampada Premium d'alta qualitat i tractament d'esterilització que destrueix espores de loques i altres agents patògens.

- Servim els eixams amb el nucli de cartró Beenuk i una preparació especial perquè les abelles no s'estressin en els viatges llargs, tot inclòs en el preu.

Sota comanda podem fer els eixams biològics (cera i aliment), i qualsevol mesura de quadres.

Els eixams servits abans del 25 d'abril, estan fets l'any anterior, i els servits després del 25 d'abril, són fets del mateix any.

Els eixams de la temporada es lliuren l'1 al 15 de Maig, per estricte ordre de reserva.
Demani'ns preu per email, adjuntarem els documents d'informacion i reserva.

L'abella negra té grans qualitats

Molts apicultors desitgen practicar una apicultura tranquil·la amb una abella que es desenvolupi realment bé per naturalesa i que necessita poques cures per part de l'apicultor.

L'abella negra, rustica i forta, és perfecta per a això, ja que permet produir mel de forma regular amb una manutenció mínima.

Característiques de l'abella negra (Apis mellifera mellifera):

- Bona producció de mel, pol·len i gelea reial.

- Resistent a malalties: l'abella negra és una abella robusta i forta, i té molt bon comportament respecte a les malalties.

- Gran criadora de reines: facilitat per criar reines i renovar la reina vella si aquesta té alguna mancança.

- Poc consum d'aliment en èpoques fredes: l'abella negra, redueix significativament la població d'abelles en èpoques fredes i baixa proporcionalment el consum d'aliment.

- Expansió ràpida de la població a la primavera: quant comencen a pujar les temperatura a la fi d'hivern, l'abella negra té un pic molt alt de cria, perfecta per floracions primerenques.

Gràcies a aquestes grans qualitats, a Europa, l'abella negra és ideal per a molts apicultors.

Sobre la nostra explotació

Apijuneda està situada a Catalunya, regió on l'abella negra està protegida i està prohibida la introducció d'altres races. Gràcies a això, la nostra regió està lliure de problemes de salut (excepte varroa).

La nostra explotació treballa amb 1700 ruscs, d'on obtenim al voltant de 2400 eixams anuals. Aquesta és una clara senyal de la salut dels nostres ruscs.

A partir de l'any 2000, Apijuneda va apostar per la força de les reines joves i des de llavors s'està duent a terme la renovació total i anual de les reines dels nostres ruscs. Això va donar excel·lents resultats i actualment les reines joves d'abella negra són el nostre millor actiu, abelles més sanes i fortes, més potència de cria en l'arrencada de primavera, augment en la producció d'abella i proporcionalment de mel i disminució de les baixes a l'hivern fins al 5%.

Beenuk

Les explotacions dedicades a la producció d'eixams, tenen una gran responsabilitat sanitària, és per això que servim tots els eixams a nucli de cartró BEENUK (no reemborsable), d'aquesta manera evitem el contagi de malalties amb altres explotacions.